Хэрхэн даатгуулах вэ

Даатгалын төрөл, даатгуулах компаниа сонгох

Тээврийн хэрэгсэл, өмчлөгч, үнэлгээний мэдээлэл оруулах

Даатгалын багц сонгох

Төлбөрийн нөхцөл сонгох

Таны даатгал амжилттай боллоо