Даатгалын хураамж төлөх сонголт

Бидний хөгжүүлж буй ОНЛАЙН ДААТГАЛ-ын онцлог нь харилцагчийн даатгалын гэрээ байгуулах процессыг боломжит хэмжээнд хөнгөвчилж, хураамжийг зээлээр болон 12 сард тэнцүү дүнгээр хувааж төлөх боломжийг олгож байгаа явдал юм. Тухайлбал:


Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал:

  • Зээлээр төлөх /зээлийн хугацаа 90 хүртэлх хоног байна, эхний 30 хоногийн дотор зээлээ төлбөл хүүгүй/
  • Бүрэн төлөх /Hi-Pay апп-д холбосон аль ч банкныхаа картнаас сонгоод төлөх боломжтой/

Тээврийн хэрэгслийн даатгал:

  • Хувааж төлөх /12 сард хувааж төлөх боломжтой, дараа сарын тогтсон өдөр холбосон банкны картнаас автомат таталтын хийгдэх тохиргоотой/
  • Бүрэн төлөх /Hi-Pay апп-д холбосон аль ч банкныхаа картнаас сонгоод төлөх боломжтой/

Орон сууцны багц даатгал:

  • Хувааж төлөх /12 сард хувааж төлөх боломжтой, дараа сарын тогтсон өдөр холбосон банкны картнаас автомат таталтын хийгдэх тохиргоотой/
  • Бүрэн төлөх /Hi-Pay апп-д холбосон аль ч банкныхаа картнаас сонгоод төлөх боломжтой/